Su kadar temiz ve berrak bir hayat için, daima...
Temiz çevre, sağlıklı toplum için çalışıyoruz...
Çevre dostu yakıt üretiyoruz...
Eviniz parmağınızın ucunda...
Firmamız 48 yıldır, dünyadaki teknik gelişmeleri takip ederek, çalıştığı bütün konularda Ar-Ge çalışmaları ile birlikte sistem ve makine imalatlarını ve uygulamalarını yaparak, Türk sanayisi ve imalat sektörüne büyük katkılarda bulunmuş olup, her yaptığı sanayi kuruluşunda en son teknikleri kullanmaktadır..

Firmamız için en önemli konu, yaptığı mühendislik çalışmalarında fark yaratmaktır. Bu amaç ile, firmaca, Yaratıcı Problem Çözme Teorisi’nin (TRIZ*) prensipleri ile teknik problemlere yönelinmekte olup, bunda da başarılı olunmuştur.

Fark yaratacak çözümlerimizin başlıca konuları;
 • Dünyada karbon döngüsü, insanlar sayesinde, fosil yakıtların kullanımı ile karbondioksitin aşırı artışı ile dengesini yitirmektedir. Firmamız bunu düzeltecek teknik çözümler üretmektedir.
 • Peletleme sistemlerinin geliştirilmesi ile odunun ekonomik bir yakıt olarak değerlendirilmesi, Düşük kalorili kömürlerin veya odun talaşının, redükleyici olarak cevhere katılması ve peletlenmesi ile ekonomik ağır metal kazanımı.
 • Güneş enerjisi kullanımı ile, bir evin elektrik enerjisi ve ısı ihtiyacını karşılayan “Enerji entegreli Çelik evler” üretimi. Konut planlamada, Bahçeli, tek veya iki katlı çözümlere gidilerek, bir ailenin sadece evinde çalışması ile yaşamasının geliştirilmesine yönelik projeler.
 • Pirometolorjik yöntemle metal kazanımı, sülfür dioksitten asit üretimi ve mikro alg üretimi entegrasyonu ile havaya, suya, toprağa hiçbir tehlikeli atık çıkmamasını sağlamanın yanı sıra bu günkü sistemlerden çok daha ekonomik çözüm oluşturmak. (Altın üretiminde Siyanür Liç’ini ortadan kaldırmak)
 • Çok ince, cevher zenginleştirme atıklarında kalan cevherin zenginleştirilmesi ve başkaca alınabilir diğer metallerin kazanılması için yeni teknikler geliştirilmesi.
 • Hayvansal dışkılar ile biyoatıkların, anaerobik şartlarda fermante edilmesi ve solucan yetiştirme entegrasyonu ile ekonomik biyogaz üretimi yanında çok kaliteli organik gübre üretimi.
 • Linyit kömürünü ve Turboyu yakıt olarak kullanmak yerine, mikroorganizma entegrasyonu ile çok kaliteli gübre üretimi.
 • Tübitak destekli “Tuzlu Suların Değerlendirilmesinde karşılaşılan sorunlara entegre çözümler” projesi ile, Deniz suyu Ters Ozmos atıklarının, FV-Tuz elektrolizi entegrasyonu ile yapılması ve tuzlu kaynak suyundan (Ekinambarı-Bodrum), içme suyu eldesi yanı sıra, atık tuzlu suyun balık yetiştiriciliğinde kullanımı.
 • Ağır suyun, yeni bir sistem ile ekonomik üretim tekniği.
 • Literatüre “Soğuk Füzyon” olarak giren olgunun, asıl teorisinin geliştirilmesi ve testlerinin yapılması.
 • Yenilenebilir enerji kaynakları, güneş ve rüzgardan ibaret değildir. Doğada başkaca kaynaklar olan Ozmos etkisi, dünyanın elektromanyetik alanı, elementlerin hücre potansiyel farklarını değerlendirme gibi projeler üzerinde de çalışılmaktadır.

Firmamızın bir amacı da, Türkiyedeki, araştırmacıların, yenilikçi Ar-Ge çalışmalarını ücretsiz yapabileceği, Bodrum’da bir Ar-Ge merkezi kurmaktır.

İdeal tasarım bir amaçtır, sürekli bu amaç için çalışmaktayız.

MİS olarak, hepsi aynı derecede öneme sahip olan global teknik kaynakların takibi, servis ve ürün kalitesi desteğini birlikte ve akıllıca kullanan bir organizasyon ile ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere daima yanınızdayız.

*TRIZ, Genrich Altshuller isimli Rus mühendis tarafından yaratılmış ve dünyaya tanıtılmış bir teoridir.

İletişim

Telefon : 0533 275 0653 / 0532 528 1068
E-posta : info@misindustry.com - bedizergin@gmail.com - e.yilmaz@erel-linkturkey.com
Adres : AC MOMENT RESIDENCE - Baltaci Mehmet Paşa Sokak N0 4 A BLOK 369 - Soğanlık KARTAL / ISTANBUL