İmalatlarımız
 • Kadıköy Atıksu Arıtma ve Deniz Deşarjı Tesisi
  MIS Makina, MIS Industry İstanbul'un Anadolu yakasının atıksularını arıtacak olan tesis Kadıköy ile Üsküdar sahillerinden Marmara Denizi'ne atıksu girişini engelliyor. Sadece bugünün değil, geleceğin de ihtiyaçları düşünülerek inşa edilen tesis, nüfus artışına paralel olarak 2 kademe halinde genişletilebilir olarak yapılmıştır. Tesise atıksular giriş terfi merkezinden alınmaktadır. Burada 8 adet pompa bulunmakta ve sular önce çubuk ızgaradan geçirilmektedir. Daha sonra ön arıtma binasında sular ince ızgaralar, havalandırmalı kum tutucu ve yağ tutucudan geçirilerek arıtılmaktadır. Tesisin koku yaymaması için koku kontrol binası yapılmış, tesisin çeşitli kısımlarına buraya bağlı hava kanalları döşenmiştir.
 • Ömerli Çevre Koruma Projesi
  MIS Makina, MIS Industry Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İstanbul'un su ihtiyacının takriben yarısını karşılayan Ömerli Barajındaki su kalitesini korumak ve kirlenmesini önlemek gayesiyle inşa edilmiştir. Dünyanın en ileri teknolojilerinden birine sahip olan Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin çıkış suyu parametreleri hassas bölgelere yapılan deşarjlar için Avrupa2da kullanılan standartlara uygun değillerdir. Çıkış suyu kullanma suyu kalitesindedir. Bu su tesis yıkanmasında ve arazi sulanmasında kullanılmaktadır. Tesis yurt içi ve yurt dışında pek çok kurum ve kurluşa örnek teşkil etmektedir.
 • Terkos Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi
  MIS Makina, MIS Industry Terkos Gölü İstanbul'un en eski ve en önemli tabii su kaynağıdır. Avrupa yakasının büyük bir kısmının su ihtiyacını karşılayan Terkos Havzası için çevre projesi hazırlanmış ve hayata geçirilmiştir. Terkos Gölü'nü kirlilikten korumak maksadıyla yıllardan beri sağlıksız foseptik sstemiyle gölü kirleten ve göle ismini veren Durusu'nun kanalizasyon ve atıksu uzaklaştırma meselesi öncelikli projeler kapsamında ele alınmış, bu proje kapsamında inşa edilen Terkos (Durusu) Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi'nde arıtıldıkta sonra sazlığa verilerek, İtanbul'a su temininde önemli bir kaynak olan Terkos Gölü'nün kirlenmesi önlemiştir. Tesisin kapasitesi 2.000 m3/gün'dür.
 • Küçükçekmece İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi
  MIS Makina, MIS Industry İkinci bir Haliç olma tehlikesi ile karşı karşıya olan Küçükçekmece Gölü'nün kurtarılması için hazırlanan Çevre Projesi bütün hızıyla hayata geçiriliyor. Proje sayesinde Küçükçekmece Gölü'ne atıksu girişi önlenerek, gölün içmesuyu maksarlı olarak kullanılmasına imkan sağlanacaktır. Küçükçekmece sahillerini de kurtaracak projenin tamamlanmasıyla bu bölgeden de denize girilebilecektir. Küçükçekmece İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesi 650.000 m3/gün'dür.
 • Kağıthane İçmesuyu Arıtma Tesisi
  MIS Makina İstanbul'un tarihi bölgelerinden biri olan Kağıthane İlçesinin sırtlarında kurulu Arıtma Tesislerine su, Terkos Gölü ve Alibeyköy barajlarından temin edilmektedir. Terkos ve Alibeyköy barajlarından Kağıthane İçmesuyu Arıtma Tesislerine ham su, arıtılmak üzere barajlarda bulunan terfi merkezlerindeki motopomplar vasıtasıyla verilmektedir. Kağıthanedeki tesisler dört ana üniteden oluşmaktadır.
 • Çevre Dostu Katamaran
  MIS Makina, MIS Industry Ankara'da yapılan ilk tekne olma özelliğini taşıyan Çağla, 14.7 metre boyunca ve 10.62 metre eninde. Teknenin 4 kamaralı olduğunu bildiren Bediz Ergin, 10 kişilik teknenin enerjisini güneş pilleri, rüzgar türbinleri ve dalgalardan sağladığını anlattı. Kullanma suyunu kendi imalatları olan reverse ozmos membran sistemi ile sağladıklarını kaydeden Ergin, "Suyu lavabo, evye, duş atıksuları, filtre ve yağ tutucudan geçirdikten sonra, WC rezervuarını beslemekte kullanıyoruz. Arıtmadan çıkan metan gazı ocak ve şofben enerjisi olarak kullanılacak" dedi. Karaya çıkmadan 6 ay boyunca denizde seyir özelliğine sahip olan Çağla, son teknoloji ile donatıldı.

İletişim

Telefon : İmalat: 0533 743 3003 Ofis: 0533 275 0653
E-posta : info@misindustry.com - bedizergin@gmail.com
Adres (İmalat): Cumhuriyet Cad. Karakaya Mah. No:25 Gümüşlük Bodrum-MUĞLA